Qaraar raayeth tchu kroouth tchaandun
Yaar tchaandnass tche vaencs raavan

Jigrilk’ye khoon’e seeth yuass fyelaii  sagg’naev
Tyemm baaman kyaazi gayee waa’vi naar’e buezz?

Youess nihael la’ell’naaev seenas laaegetth
Tass baaga’ss kyaazi aav hardukk naad?

Sajda’en saany’enn roued naa kanh aess’rei?
Tyem aessh’haet douykhaer koet sanaa reavv?

Shahar’ekis shoarass manz tche raeimitth saarie
Kanhh tchu’ne boozan tchok’ladd tch’und vaai

Looale’maett’e aaye vyann seene mech’raeveeth
Tyemm kamees baavan yemm  jigg’rikk daag?

~S~

4th May, 2013 ; 8:50 AM

Advertisements