Khamoshi khudd apni sada hoti hai ;
Harr shor guft nahin huaa karta 



~S~

 2nd July, 2012

Advertisements