Aur bhi dekhe’in hai khudd ko Khuda kehne waal’e ;
Ek tu hi nahin be-ilmi ka ghumaan rakhne wala

 ~S~

15th June, 2012

Advertisements